IDT Audio 5.10.5407.0

IDT Audio 5.10.5407.0

IDT Inc. – 28,6MB – Freeware
ra khỏi 60 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Tải về hồ sơ này cung cấp IDT * âm thanh trình điều khiển phiên bản 6224.6 v189 và bảng điều khiển âm thanh IDT cho bo mạch để bàn Intel ®. Ứng dụng IDT bảng điều khiển âm thanh cho phép bạn đặt cấu hình cài đặt âm thanh của bạn.

Tổng quan

IDT Audio là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi IDT Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.896 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của IDT Audio là 5.10.5407.0, phát hành vào ngày 24/07/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

IDT Audio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 28,6MB.

Người sử dụng của IDT Audio đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho IDT Audio!

Cài đặt

người sử dụng 3.896 UpdateStar có IDT Audio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản